Датчици за мерена на тегло (динамично или статично)

Контролна станция за камиони с преселекция
Един ефективен начин за намиране на пропуски по отношение на безопасността на камионите (напр. претоварване) е да инсталирате контролна станция за камиони в рамките на пътната мрежа. WIM-Viver (Virtual Weighing Station) е напълно автоматична система за претегляне от тежкотоварни автомобили в свободния поток на движението по пътищата с помощта на вградени сензори за тегло, в комбинация с видео базирана система за регистрация на превозни средства (Viver) и идентификация (Automatic Plate Recognition). Така селективно можете да сортирате потенциално претоварени камиони.

Данните на превозното средство (натоварване на осите, бруто тегло, преглед на изображения, регистрационен номер),  се събират от мястото на измерване (чрез оптична, радио, GPRS / UMTS и др.) до станцията за контрол на камиони. С висока ефективност, само претоварени превозни средства са селектирани и са пренасочени към станцията, където се претеглят с хомологирани везни (статично или динамично при ниска скорост).

VIVER

Video   High-Speed Weigh-in-Motion with video registration  (00:05:17)
Video   High-Speed Weigh-in-Motion with video registration and automatic number plate recognition  (00:05:15)

<< НазадСпецификациите са обект на промяна без предупреждение.
CAT Traffic | Cichon Automatisierungstechnik GmbH
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 9 | 76327 Pfinztal
Fon: +49 (0) 7 21-83 17 28-0
Fax: +49 (0) 7 21-83 17 28-50
| www.cat-traffic.de
>> Принтирай прозореца
>> Затвори прозореца
Traffic, Security, RFID and Telematics