Референции

Събиране на данни за трафика
 • Разнообразни данни за трафикa предоставени на инженерингови фирми, обществени органи в Германия и Австрия
 • Над 100 постоянни броячи за трафик / класификатори EasyCOUNT със слънчеви батерии и GPRS комуникация за федерална провинция Тирол, Австрия
 • Събиране на данни за трафика (вкл. GPRS за предаване на данни и цялостно управление на данните) в повече от 1,200 измервателни обекта с над 5,000 измервателни цикъла или съответно 65,000 ежедневни измервания за Долна Австрия
 • Над 100 трафик системи за измерване въз основа на индуктивни контури в Австрия
 • Над 50 системи за измерване въз основа на индуктивни контури за анализ на трафика взаимодействие на магистралата А4 в Полша
Schleifendetektor AVC Polen

Автоматично разпознаване на регистрационния номер
 • TrafXS мрежа за измерване на времето за пътуване в Мюнхен въз основа на разпознаване на регистрационния номер
 • Над 70 видео системи за разпознаване на регистрационния номер в комбинация с видео тол за изминат участък ("Videomaut") в Австрия
 • Над 50 видео системи за разпознаване на регистрационния номер в комбинация с система за тол за изминат участък на камион в Австрия
 • TrafXS видео система за паркиране за, управление и анализ на използването на паркинг в Германия, Австрия и Швейцария
 • Автоматично разпознаване на камиони, превозващи опасни материали по магистралите
 • Мобилна система за разпознаване на регистрационните номера (V-REX) (Швейцария)
 • Различни проучвания за анализ на движението в Германия
 • Автоматизирано преброяване на външния транзитен моторизиран трафик по магистралите в Германия
Einsatzfahrzeug slowakische Mautpolizei

Претегляне на превозните средства WIM

Монтаж, поддръжка и ремонт на динамичните осови везни за статистически цели и за избор на претоварени камиони:

 • Германия:
  Мрежа от динамични контролни станции по германските магистрали: 12 измервателни обекта/32 WIM платна (частично с автоматична видео регистрация за целеви контрол от страна на полицията)
 • Австрия:
  Пет измервателни обекта (статистика) с 12 платна WIM
  5 везни за станции за контрол на камиони
 • Швейцария:
  Станции за контрол на камиони ALP транзит  Gotthard (кантона Ури) и Свети Бернардино (кантон Граубюнден)
 • Италия:
  Камионна система с видео регистрация
 • Полша:
  6 измервателни обекти (статистика) / 12 WIM алеи
  5 везни с регистрация на видео
  2 везни (4 WIM платна) с видео регистрация и автоматично разпознаване на регистрационния номер, GPRS и TETRA пренос на данни
WIM Anlage Polen

• Разпространение и поддръжка на статични, калибрируеми везни за натоварване на колело:

 • Германия:
  Повече от 100 везни за натоварване на колело за камиони. Контрол на полицията  (Bundesamt für Güterverkehr - Федералната служба за транспорт на стоки)
  Услуга за органи и частни фирми в Германия за тегло (например премерване на трамвай )
 • Румъния:
  Над 130 везни за натоварване на колело (калибриране за до 10 тона) за контрол на камион за органите за движение по пътищатаСпецификациите са обект на промяна без предупреждение.
CAT Traffic | Cichon Automatisierungstechnik GmbH
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 9 | 76327 Pfinztal
Fon: +49 (0) 7 21-83 17 28-0
Fax: +49 (0) 7 21-83 17 28-50
| www.cat-traffic.de
>> Принтирай прозореца
>> Затвори прозореца
Traffic, Security, RFID and Telematics