Клонове

Продукти и системи
измерване на трафика
се използват сред:

 • Австрия
 • Бангладеш
 • Беларус
 • Белгия
 • България
 • Босна и Херцеговина
 • Хърватия
 • Чехия
 • Гърция
 • Великобритания
 • Индия
 • Иран
 • Италия
 • Люксембург
 • Холандия
 • Полша
 • Румъния
 • Швейцария
 • Словения
 • Тайван
 • U.A.E.

CAT е ексклузивен и оторизиран
системен партньор на

CAT в чужбина:
Спецификациите са обект на промяна без предупреждение.
CAT Traffic | Cichon Automatisierungstechnik GmbH
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 9 | 76327 Pfinztal
Fon: +49 (0) 7 21-83 17 28-0
Fax: +49 (0) 7 21-83 17 28-50
| www.cat-traffic.de
>> Принтирай прозореца
>> Затвори прозореца
Traffic, Security, RFID and Telematics